Dárkové poukazy

20.05.2019

30. 6. 2018 došlo k přeřazení střediska Zámek Havířov a společnost Restaurace Radnice Havířov s.r.o. již od tohoto data nespravuje restauraci Zámek, vyzýváme majitele dárkových poukazů, které byly v minulosti vystaveny na konzumaci v restauraci Zámek, aby je uplatnili v Restauraci Radnice Havířov s.r.o., v budově Magistrátu města Havířova, ul.Svornosti 86/2 a to nejpozději do 15. 6. 2019. Po tomto datu již nelze tyto poukazy akceptovat.